Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: η αντιλόπη


Μια αντιλόπη, που βόσκει ήσυχα σε μια περιοχή της ζούγκλας, αλλά “έχει και το νου της”, αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή την παρουσία ενός λιονταριού σε μικρή απόσταση από αυτήν, οπότε, φοβούμενη για τη ζωή της, ξεκινά να απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα, ενώ...

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Με τη βοήθεια σώματος φορτισμένου με φορτίο -10nC φορτίζουμε ένα, αρχικά αφόρτιστο, σώμα με επαφή.
Αν μετά τη φόρτιση το φορτίο του πρώτου σώματος είναι -7nC τότε το φορτίο του άλλου είναι:
α.+3nC   β.-3nC   γ.+7nC   δ.-7nC

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους


Διαθέτετε ένα υποδεκάμετρο και αρκετά κέρματα του ευρώ, που θεωρούνται όλα με ίδιες διαστάσεις. 
Τι θα κάνετε για να μετρήσετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το πάχος που έχει το κάθε κέρμα, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υποδεκάμετρο για μία, μόνο, φορά;

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τα αυτοκίνητα


Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού με σταθερές ταχύτητες.
Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.
Να βρείτε:
α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό
β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης χωρίς κανένα όργανο

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του 1ου Γυμνασίου Ιλίου της Δυτικής Αθήνας, χωρίς κανένα όργανο, με κινητό Κ έναν μαθητή, με μονάδα μέτρησης μήκους π το “πλακάκι” του προαυλίου, δηλαδή το μήκος του και με μονάδα μέτρησης χρόνου τ το “τικ-τακ”, δηλαδή τον χρόνο ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς χτύπους της καρδιάς...
                                     συνέχεια...
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο


Να βρεθούν σε συνάρτηση με τον χρόνο:
α. η μαγνητική ροή που περνάει από το πλαίσιο
β. η μεταβολή της μαγνητικής ροής
γ. η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο
δ. η ένταση του από επαγωγή ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο
ε. η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που από επαγωγή δημιουργείται

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους

Να μετρήσετε με τη βοήθεια ξύλινου μέτρου το ύψος του συμμαθητή σας με τον οποίο κάθεστε στο ίδιο θρανίο καθώς και την απόσταση ανάμεσα στα άκρα των χεριών του όταν βρίσκονται σε έκταση. Να συγκρίνετε μεταξύ τους τις τιμές που βρήκατε. Τι παρατηρείτε;

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου:ευθύγραμμη ομαλή κίνηση


    σταθεροποιούμε, με τη βοήθεια του σφιγκτήρα, τον ηλεκτρικό χρονομετρητή στο ένα άκρο του εργαστηριακού πάγκου
    κόβουμε ένα κομμάτι χαρτοταινία, περνάμε το ένα άκρο του μέσα από τον οδηγό του χρονομετρητή και το προσκολλάμε, με τη βοήθεια της συγκολλητικής ταινίας, στο πίσω μέρος του τραίνου, πραγματοποιώντας έτσι τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
    θέτουμε σε λειτουργία πρώτα τον χρονομετρητή και μετά το τραίνο...

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

Όταν το ένα, από δύο αρχικά αφόρτιστα σώματα, κατά την ηλέκτριση με τριβή, αποκτά φορτίο +20nC:
α. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο -20nC
β. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο +20nC
γ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι +20nC
δ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι 0

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό


Το φορτηγό που φαίνεται στην εικόνα (που θεωρείται ως υλικό σημείο εκεί που σημειώνεται η κουκίδα), βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=4s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=11s στη θέση που φαίνεται αριστερά.
Να βρείτε: γ. τη μετατόπισή του...   δ. τη μέση ταχύτητά του...

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: πυκνότητα


Ο όγκος ενός σώματος κατασκευασμένου από υλικό πυκνότητας 800kg/m3 είναι 1500cm3.
Να βρείτε τη μάζα του.
Λύση
(σύμφωνα με τις “δέκα εντολές”)

Η άσκηση 2 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Τα κέντρα δύο μικρών μεταλλικών σφαιρών βρίσκονται σε απόσταση 24cm. Οι σφαίρες έλκονται με δύναμη της οποίας το μέτρο είναι 0,036Ν.
Σε πόση απόσταση πρέπει να τοποθετηθούν οι σφαίρες ώστε η δύναμη με την οποία έλκονται να γίνει 0,004Ν;

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις


φορτίζουμε τη γεννήτρια και
φέρουμε το σφαιρίδιο του εκκρεμούς στην περιοχή μεταξύ των πόλων της
πλησιάζουμε τον ένα θύσανο προς τον άλλον έχοντας προηγουμένως
συνδέσει και τους δύο θυσάνους με τον ίδιο πόλο της γεννήτριας
τον ένα θύσανο με τον ένα και τον άλλον με τον άλλον πόλο της γεννήτριας...