Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

Όταν το ένα, από δύο αρχικά αφόρτιστα σώματα, κατά την ηλέκτριση με τριβή, αποκτά φορτίο +20nC:
α. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο -20nC
β. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο +20nC
γ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι +20nC
δ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου