Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: επανάληψη

   (Σ, Λ) Η δράση και η αντίδραση:
α. έχουν ίδια διεύθυνση και φορά       
β έχουν ίδια διεύθυνση και μέτρο 
γ. έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν     
δ. δεν έχουν συνισταμένη

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου:επανάληψη

  (Σ, Λ) Η γωνία ανάμεσα στην προσπίπτουσα και την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με:
α. το διπλάσιο της γωνίας πρόσπτωσης   
β. το διπλάσιο της γωνίας ανάκλασης
γ. το άθροισμα των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης
δ. τη διαφορά των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Φαινόμενο πεδίο βαρύτητας

Σώμα μάζας m κρέμεται από κάποια οροφή με τη βοήθεια μη εκτατού νήματος μήκους l.
Κάποια χρονική στιγμή ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F
Να βρεθούν:
α. η θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα όταν η ταχύτητά του γίνεται μέγιστη
β. η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σώμα

Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

   
   (Σ, Λ) Αν η άνωση που δέχεται ένα σώμα από ένα υγρό είναι 20Ν τότε:
α. το βάρος του σώματος είναι 20Ν
β. το βάρος του σώματος μειώνεται κατά 20Ν
γ. το βάρος του υγρού είναι 20Ν 
δ. το βάρος του εκτοπιζομένου υγρού είναι 20Ν

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Λυκείου: μελέτη τριβής σε κεκλιμένο επίπεδο

πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα φροντίζοντας ώστε η γωνία φ να είναι σχετικά μικρή
μετράμε την απόσταση x
αρχίζουμε να ανυψώνουμε αργά το κινητό τμήμα του τριβομέτρου ώσπου το σώμα να ολισθήσει 
μετράμε τη γωνία φΤ σ’ αυτή τη θέση

Κυριακή 13 Απριλίου 2014

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: συγκλίνοντες φακοί

στρέφουμε τον φακό προς το ανοικτό παράθυρο της αίθουσας και μετακινώντας τη χάρτινη οθόνη πίσω του επιτυγχάνουμε να σχηματισθεί πάνω της ευκρινές είδωλο του παραθύρου 
μετράμε την απόσταση d, φακού-οθόνης, σ’ αυτή τη θέση και υπολογίζουμε την εστιακή του απόσταση

Σάββατο 12 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: επανάληψη

Η πινέζα δέχεται δύο δυνάμεις: την Fδ από το δάχτυλό μας και την Fτ από τον τοίχο και (σχεδόν) ισορροπεί, άρα Fδ=Fτ  Σύμφωνα με το αξίωμα δράσης-αντίδρασης και η πινέζα ασκεί δύναμη Fδ΄ στο δάχτυλό μας και Fτ΄ στον τοίχο  που έχουν ίσα μέτρα με τις Fδ και Fτ αντίστοιχα, άρα Fδ΄=Fτ΄

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Λυκείου: μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

η μέση ταχύτητα του αμαξιδίου για κάθε χρονικό διάστημα θεωρείται ίση με τη στιγμιαία στο μέσον του ίδιου χρονικού διαστήματος 
στον εργαστηριακό οδηγό οι κουκίδες στο διάγραμμα λωρίδων των μετατοπίσεων είναι σημειωμένες σε λανθασμένη θέση...

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: φακοί

Κυρία εστία ενός συγκλίνοντος φακού λέγεται το σημείο από το οποίο περνούν, μετά τη διάθλασή τους στον φακό, ακτίνες παράλληλες με τον κύριο άξονά του
Εστιακή απόσταση λέγεται η απόσταση της κυρίας εστίας από το κέντρο του φακού. 

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: εξάτμιση

Η
Η εξάτμιση οφείλεται στο γεγονός ότι μερικά από τα μόρια του υγρού, που τυχαίνει κάποια στιγμή να κινούνται προς την επιφάνειά του, έχουν αρκετά μεγάλη ταχύτητα ώστε να υπερνικήσουν τη συνολική ελκτική δύναμη που δέχονται από τα υπόλοιπα μόρια, καθώς και τη δυσκολία της επιφάνειας, και να διαφύγουν στο περιβάλλον

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση και διάθλαση

στρέφουμε τον γωνιομετρικό δίσκο ώστε η ακτίνα να διέρχεται πρώτα από τον ημικύλινδρο
πραγματοποιούμε φαινόμενο ολικής ανάκλασης
μετράμε την ορική γωνία
υπολογίζουμε ξανά το δείκτη διάθλασης του γυαλιού

Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: βρασμός υγρού

η θερμοκρασία βρασμού ενός υγρού είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του και μειώνεται όταν μειώνεται η εξωτερική πίεση
η αύξηση της θερμοκρασίας βρασμού του αλατόνερου εξαρτάται από την περιεκτικότητά του σε αλάτι

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: διάθλαση

η ακτίνα φακού λέηζερ δεν πρέπει ποτέ να κατευθύνεται προς τα μάτια του παρατηρητή
ο δείκτης διάθλασης του νερού είναι 4/3=1.33 (και άρα, το σχετικό σφάλμα της μέτρησης είναι 0,7% !)

Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κλίμακες θερμοκρασίας

στη φύση δεν υπάρχει θερμοκρασία μικρότερη από το απόλυτο μηδέν,
στην κλίμακα Κέλβιν δεν υπάρχουν αρνητικές τιμές θερμοκρασιών,
“επίσημη” μονάδα  μέτρησης, στο SI Σύστημα, είναι ο 1Κ