Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Απάντηση στο πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου


Να βρείτε:
α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική θέση 7s
β. τη μετατόπιση του φορτηγού κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα -7m
γ. τη μέση ταχύτητα του φορτηγού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα -1m/s

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: όργανα μετρήσεων

Πώς λέγεται το όργανο μέτρησης της έντασης που διαρρέει έναν ηλεκτρικό καταναλωτή και πώς συνδέεται μ’ αυτόν; Απάντηση

Λέγεται αμπερόμετρο
(από το όνομα της μονάδας
μέτρησης της έντασης) και
συνδέεται…

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Απάντηση στο πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Α΄ Γυμνασίου

Τι θα κάνετε για να μετρήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το πάχος που έχει κάθε βιβλίο, αν... Τοποθετούμε πολλά βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, φροντίζοντας ώστε το συνολικό τους πάχος να είναι μικρότερο από τη μέγιστη ένδειξη του υποδεκαμέτρου... 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

Να περιγράψετε τη δύναμη που δέχεται το σώμα που φαίνεται στην εικόνα.     
Να σχεδιάσετε μια οριζόντια προς τα αριστερά δύναμη ίση με 24Ν που ασκείται στο κέντρο σφαιρικού σώματος. 

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

   Η δύναμη με την οποία απωθούνται δύο σημειακά φορτία, που βρίσκονται σε απόσταση 2m, έχει μέτρο 9·10-3Ν.
Αν το ένα φορτίο είναι +4·10-6C, να βρεθεί το άλλο. Δίδεται Κ=9·109Ν·m2/C2

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Α΄ Γυμνασίου

  Διαθέτετε ένα υποδεκάμετρο και πολλά βιβλία Φυσικής. Τι θα κάνετε για να μετρήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το πάχος που έχει κάθε βιβλίο, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υποδεκάμετρο μία, μόνο, φορά;                Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Να βρείτε:
α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική θέση
β. τη μετατόπιση του φορτηγού κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
γ. τη μέση ταχύτητα του φορτηγού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: η αντιλόπη

Δίδεται η πληροφορία ότι τα ζώα μπορούν να κινούνται με τη σταθερή τους ταχύτητα, η μεν αντιλόπη, το πολύ, για χρόνο 60s, το δε λιοντάρι, το πολύ, για απόσταση 1000m, και στη συνέχεια σταματούν, λόγω κούρασης. Δίδεται, επίσης, ότι η αρχική απόστασή τους είναι 70m.  
Να ερευνήσετε αν γλίτωσε ή όχι η αντιλόπη. 

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κινήσεις

Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.
Να βρείτε:
α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό            β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

χαρακτηρίζουμε ως 0 την πρώτη ευδιάκριτη κουκίδα, ως 1 την 6η, ως 2 την 11η κ.ο.κ. (η υπόδειξη του εργαστηριακού οδηγού είναι λανθασμένη)
μετράμε τις θέσεις κάθε κουκίδας με σημείο αναφοράς την κουκίδα 0
συμπληρώνουμε κατάλληλο πίνακα μετρήσεων και υπολογισμών...