Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

χαρακτηρίζουμε ως 0 την πρώτη ευδιάκριτη κουκίδα, ως 1 την 6η, ως 2 την 11η κ.ο.κ. (η υπόδειξη του εργαστηριακού οδηγού είναι λανθασμένη)
μετράμε τις θέσεις κάθε κουκίδας με σημείο αναφοράς την κουκίδα 0
συμπληρώνουμε κατάλληλο πίνακα μετρήσεων και υπολογισμών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου