Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

Υποδειγματικά λυμένη η άσκηση 2 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (ηλεκτρική δύναμη)

    μπορούμε να λύσουμε αυτή την άσκηση και “με τον νου”: αφού η δύναμη μίκρυνε εννέα φορές θα πρέπει η απόσταση να μεγάλωσε  τρείς φορές (γιατί η δύναμη είναι αντίστροφα ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης) και επομένως να έχει γίνει 3·24cm=72cm

Οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής

διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και  ποιο (ή ποια) ζητείται
συμβολίζουμε με κατάλληλο σύμβολο κάθε φυσικό μέγεθος και διευκρινίζουμε τον συμβολισμό του (εκτός και αν... 

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: μετρήσεις φυσικών μεγεθών

η επιλογή ενός οργάνου μέτρησης, από πολλά που τυχόν διαθέτουμε, για τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, γίνεται με βασικά κριτήρια το εύρος των ενδείξεών του, την ακρίβειά του και τη λειτουργικότητά του


Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (ηλεκτρισμός)


το ηλεκτρικό φορτίο θεωρείται πρωταρχική έννοια και δεν ορίζεται.
στις περισσότερες περιπτώσεις τα σώματα που φορτίζονται με τριβή αποκτούν φορτία της τάξης των nC·
το 1C είναι τεράστια ποσότητα φορτίου
η ύπαρξη δύο (μόνο) ειδών ηλεκτρικών φορτίων δεν αποδεικνύεται· αποτελεί αξίωμα

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου (εισαγωγή)

η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή 
η μονάδα μέτρησης ενός παράγωγου φυσικού μεγέθους προκύπτει μόνο από τον τύπο ορισμού τουαρκεί να αντικαταστήσουμε κάθε σύμβολο του δευτέρου μέλους του με τη μονάδα του 
                ερωτήσειςΠαρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών


Για να πραγματοποιείται σωστά και χωρίς κινδύνους           (για μένα, τους συμμαθητές μου, αλλά και τις συσκευές) μια εργαστηριακή άσκηση στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών τηρώ τους παρακάτω κανόνες:

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

Επέλαση Φαρισσαίων…

...δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και δεν γνωρίζω ούτε κατ’ όψη κανέναν από τους διωκόμενους,
aνήκω στη δική μου Αριστερά που δε μ’ αφήνει να σιωπήσω,
διότι η σιωπή μπορεί να είναι δειλία, παραδοχή και συνενοχή, στη δική μου Αριστερά που σέβεται, προβάλλει και προστατεύει τα δικαιώματα των άλλων, ιδιαίτερα αν διαφωνεί μαζί τους, στη δική μου Αριστερά που έχει ένα, μόνο, μέλος...