Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Λυκείου: διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη


ενεργοποιούμε τον μηχανισμό εκτίναξης του εμβόλου χτυπώντας, με τη βοήθεια μεταλλικού αντικειμένου, τον πίρο του αμαξιδίου 2 
ακούμε τους ήχους από τα χτυπήματα των αμαξιδίων στα αντίστοιχα εμπόδια
επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ενεργοποίησης του μηχανισμού εκτίναξης, μεταβάλλοντας κάθε φορά την αρχική θέση των αμαξιδίων, ώσπου να ακούσουμε έναν, μόνο, ήχο από τα χτυπήματα στα εμπόδια

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: έργο δύναμης


Κιβώτιο βάρους w=50N μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, κατά Δx=10m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F=100Ν και τριβής από το δάπεδο T=60Ν. 
Να βρεθεί το έργο:

  α. της δύναμης F
  β. της τριβής T
  γ. του βάρους w του κιβωτίου και
  δ. της κάθετης αντίδρασης N του δαπέδου


Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: εκλείψεις

Έκλειψη Ηλίου είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο Ήλιος παύει να φαίνεται σε μια περιοχή της Γης ενώ είναι μέρα (χωρίς σύννεφα).
Αυτό συμβαίνει όταν ανάμεσα σ’ αυτήν την περιοχή και στον Ήλιο βρίσκεται η Σελήνη η οποία και τον “κρύβει” (η Σελήνη δεν είναι ορατή από τη Γη διότι έχει στραμμένη προς αυτήν τη σκοτεινή της πλευρά, έχουμε δηλαδή Νέα Σελήνη). Αν η περιοχή βρεθεί στη σκιά της Σελήνης (μεταξύ των ακτίνων 1 και 2) η έκλειψη είναι ολική, ο Ήλιος δηλαδή παύει να φαίνεται ολόκληρος, ενώ...

Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Λυκείου: υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας


πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
μετράμε το μήκος του εκκρεμούς και υπολογίζουμε την τετραγωνική του  ρίζα
θέτουμε το εκκρεμές σε ταλάντωση, μετράμε τον χρόνο δέκα πλήρων αιωρήσεων και υπολογίζουμε την τιμή της περιόδου
επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη εργασία για διάφορα μήκη του εκκρεμούς
σχεδιάζουμε το διάγραμμα Τ=f(√L), βρίσκουμε την κλίση λ της ευθείας που προκύπτει και από εκεί υπολογίζουμε την τιμή της επιτάχυνσης g της βαρύτητας

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: άνωση-αρχή του Αρχιμήδη


Εκτέλεση του πειράματος
  1. πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα και μετράμε το βάρος Β της συσκευής της άνωσης
  2. ασκούμε μικρή, προς τα πάνω, δύναμη στον κύλινδρο της συσκευής και παρατηρούμε την ένδειξη του δυναμομέτρου
  3. ρίχνουμε μια ποσότητα νερού από το ποτήρι (στην οποία έχουμε προσθέσει μικρή ποσότητα δείκτη)  στον ογκομετρικό κύλινδρο και μετράμε τον όγκο V του νερού
4. τοποθετούμε τον ογκομετρικό κύλινδρο στην ίδια κατακόρυφο με το δυναμόμετρο, βυθίζουμε τον κύλινδρο της συσκευής μέσα στο νερό και μετράμε το φαινόμενο βάρος...

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σκιά


Έστω ΦΑ η ακτίνα που εκπέμπεται από τη σημειακή φωτεινή πηγή Φ
(μια φωτεινή πηγή ονομάζεται σημειακή όταν οι διαστάσεις της είναι πολύ μικρές ή, σωστότερα, όταν οι διαστάσεις της είναι ασήμαντες συγκρινόμενες με τις διαστάσεις του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται) που μόλις και δεν συναντά το σώμα ΑΚ (για απλούστευση το σώμα θεωρείται ότι έχει μία, μόνο, διάσταση) στο ανώτατο σημείο του Α και ΦΚ η ακτίνα που μόλις και δεν συναντά το σώμα...

Τεχνητός δορυφόρος της Γης


Τεχνητός δορυφόρος της Γης πραγματοποιεί, με την επίδραση του βάρους του, ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το κέντρο της Γης
Να βρεθούν:
γ. ο χρόνος t από τη στιγμή που ο δορυφόρος βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη με επίγειο ραντάρ που τον παρακολουθεί μέχρι να χαθεί απ’ αυτό
δ. ο χρόνος t΄ από τη στιγμή που ο δορυφόρος βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη με επίγειο ραντάρ που τον παρακολουθεί μέχρι να ξαναβρεθεί σε ίδια κατακόρυφη μ’ αυτό...

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: άνωση

Άνωση ονομάζεται η δύναμη που δέχεται ένα σώμα από το υγρό μέσα στο οποίο είναι ολόκληρο ή κατά ένα τμήμα του βυθισμένο (άνωση δέχεται ένα σώμα και από τον αέρα).
Η άνωση  εφαρμόζεται σε ένα σημείο του σώματος, που βρίσκεται στο εσωτερικό του και λέγεται κέντρο άνωσης, είναι κατακόρυφη, έχει φορά προς τα πάνω και μέτρο που υπολογίζεται με τη βοήθεια της αρχής του Αρχιμήδη

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ήχος


Τα ηχητικά κύματα δημιουργούνται στον αέρα όταν ένα σώμα ταλαντώνεται οπότε αλληλεπιδρά με τα μόρια του αέρα και τα υποχρεώνει σε κίνηση.
Λόγω αυτής της κίνησης τα μόρια του αέρα πλησιάζουν ή απομακρύνονται μεταξύ τους με συνέπεια  να δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα και η πίεση του αέρα να μεταβάλλεται περιοδικά γύρω από την ατμοσφαιρική