Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ Λυκείου

Σε μια περιοχή όπου υπάρχει ομογενές, χρονικά μεταβαλλόμενο, μαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα, είναι τοποθετημένο αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου.

Να σχεδιασθεί, αιτιολογημένα, σε συνάρτηση με τον χρόνο, το διάγραμμα...

Να βρεθεί το φορτίο που περνάει από...

                                  συνέχεια...

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Φαινόμενο πεδίο βαρύτητας

Σώμα ηρεμεί κρεμασμένο από κάποια οροφή με τη βοήθεια μη εκτατού νήματος.

Κάποια χρονική στιγμή ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη.

Να βρεθούν:

α. η θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα όταν η ταχύτητά του γίνεται μέγιστη

β. η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σώμα

γ. η μέγιστη τιμή της τάσης του νήματος

δ. η θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα όταν η ταχύτητά του ξαναγίνεται μηδέν

                                   συνέχεια...

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β Γυμνασίου

Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού, προς την ίδια κατεύθυνση.

Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.

Να βρείτε:

α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό

β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε

                                 συνέχεια...

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Β Λυκείου: τεχνητός δορυφόρος

Τεχνητός δορυφόρος Δ πραγματοποιεί, με την επίδραση του βάρους του, ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το κέντρο Κ της Γης, ευρισκόμενος διαρκώς στο επίπεδο του Ισημερινού της, και σε ύψος h=R/10 από την επιφάνειά της.

Να βρεθούν:

α. το μέτρο υ της ταχύτητάς του

β. η περίοδος ΤΔ της κίνησής του...

                                 συνέχεια...


Β Λυκείου: ανάποδη βολή από κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται υπό γωνία θ σε σχέση με αυτό και στην “τομή” του, δηλαδή πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που το τέμνει κάθετα, σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ και με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

γ. ο χρόνος κίνησης του σώματος td ώσπου αυτό να βρεθεί στη μέγιστη απόσταση από το κεκλιμένο επίπεδο

δ. η μέγιστη απόσταση d από το κεκλιμένο επίπεδο

ε. η σχέση των γωνιών θ και φ ώστε το σώμα να φθάσει στο σημείο Β κάθετα με το κεκλιμένο επίπεδο

στ. η ταχύτητα του σώματος όταν αυτό φθάνει στο σημείο Β κάθετα με το κεκλιμένο επίπεδο

Η αντίσταση που συναντά το σώμα στον αέρα θεωρείται ασήμαντη.

Δίδεται η επιτάχυνση g της βαρύτητας και ότι φ+θ<90ο.

                    συνέχεια...