Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (γραμμική διαστολή)

Προκαλούμε με θέρμανση την ίδια αύξηση της θερμοκρασίας για όλες τις ράβδους και παρατηρούμε ότι οι δείκτες που είναι στα άκρα τους αποκλίνουν από την αρχική κατακόρυφη θέση τους, γεγονός που δείχνει ότι οι ράβδοι διαστέλλονται, αλλά με διαφορετική γωνία...

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (συγκλίνοντες φακοί)


πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα και παρατηρούμε το είδωλο της φλόγας του κεριού για διάφορες τιμές της απόστασής της από τον φακό (μεγαλύτερες από την εστιακή απόσταση) 

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (έργο)


 Να βρεθεί το έργο:
α. της οριζόντιας δύναμης
β. της τριβής
γ. του βάρους του κιβωτίου και
δ. της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (φακοί)


Κυρία εστία ενός συγκλίνοντος φακού λέγεται το σημείο από το οποίο περνούν, μετά τη διάθλασή τους στον φακό, ακτίνες παράλληλες με τον κύριο άξονά του.
Εστιακή απόσταση λέγεται η απόσταση της κυρίας εστίας από το κέντρο του φακού.


Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (κατακόρυφη βολή)


Στην αρχή, επειδή η ταχύτητα της σφαίρας είναι προς τα πάνω, το ύψος στο οποίο βρίσκεται η σφαίρα αυξάνεται, άρα αυξάνεται και η δυναμική της ενέργεια και, επομένως, μειώνεται (κατά ίση ποσότητα) η κινητική της ενέργεια, άρα μειώνεται και το μέτρο της ταχύτητάς της το οποίο, και, για αυτό, κάποτε, θα γίνει ίσο με μηδέν. 

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (δείκτης διάθλασης)


Δείκτης διάθλασης ενός διαφανούς υλικού (σωστότερο είναι το όνομα απόλυτος δείκτης διάθλασης) ονομάζεται το φυσικό μέγεθος που εκφράζεται με το πηλίκο της ταχύτητας του φωτός στο κενό προς την ταχύτητα του φωτός σ’ αυτό το υλικό.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (μηχανική ενέργεια)

 όταν ισχύει το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας, αν η κινητική ενέργεια του σώματος (ή του συστήματος) μειώνεται, η δυναμική αυξάνεται κατά την ίδια ποσότητα και αντιστρόφως

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (κινητική ενέργεια)


η κινητική ενέργεια ενός σώματος
      ·           είναι θετική όταν το σώμα κινείται με οποιαδήποτε ταχύτητα και  ίση με μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο
·           δεν γίνεται ποτέ αρνητική

Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (διάθλαση)


  Προσθέτουμε μια ποσότητα νερού στη λεκάνη θέτουμε σε λειτουργία τον φακό και μετράμε:
    ·         το ύψος h της στάθμης του νερού και
·       την απόσταση x, από το αριστερό άκρο Ο της λεκάνης, στο οποίο συναντά τον πυθμένα της η φωτεινή ακτίνα


Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (βαρυτική ενέργεια)


               
 η βαρυτική δυναμική ενέργεια  είναι ίση με μηδέν, όταν το σώμα βρίσκεται στο επίπεδο αναφοράς (το οποίο και, γι’ αυτό, λέγεται και επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας), είναι θετική, όταν το σώμα βρίσκεται ψηλότερα από το επίπεδο αναφοράς και είναι αρνητική, όταν το σώμα βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο αναφοράς

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (διάθλαση)

     ·           το φαινόμενο της διάθλασης οφείλεται στο γεγονός ότι η ταχύτητα του φωτός εξαρτάται από το μέσο διάδοσης.
     ·           η διάθλαση συνυπάρχει πάντα με την ανάκλαση και η διαθλώμενη ακτίνα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την προσπίπτουσα, την ανακλώμενη και την κάθετη.

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (έργο δύναμης)


Να βρεθεί το έργο:
α. της οριζόντιας δύναμης F
β. της τριβής T
γ. του βάρους w του κιβωτίου και
δ. της κάθετης αντίδρασης N του επιπέδου

Κυριακή 7 Απριλίου 2013

Γενική άσκηση στο Φαινόμενο Doppler

Ηχητική πηγή Π παράγει ήχο συχνότητας f  και κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα τ προς ανακλαστική επιφάνεια Ε που επίσης κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς την πηγή με ταχύτητα u.
 Ανάμεσα στην πηγή και την ανακλαστική επιφάνεια  βρίσκεται παρατηρητής Α που ...

Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (έργο)


      ·           το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος
      ·           αν το σώμα δεν μετατοπίζεται το έργο της δύναμης είναι ίσο με μηδέν
      ·           1J είναι το έργο μιας δύναμης ίσης με 1Ν που ασκείται σε σώμα που μετατοπίζεται, κατά την κατεύθυνσή της, κατά 1m 

Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (είδωλο)


Ονοματίζουμε τα “ακραία” σημεία του αριθμού.
Βρίσκουμε το συμμετρικό κάθε σημείου ως προς τον καθρέφτη, που είναι και το είδωλό του, και το ονοματίζουμε με το ίδιο, αλλά τονισμένο, γράμμα.
Ενώνουμε τα είδωλα μεταξύ τους τηρώντας...

Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (έργο)

      ·           το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος
      ·           αν το σώμα δεν μετατοπίζεται το έργο της δύναμης είναι ίσο με μηδέν
      ·           1J  είναι το έργο μιας δύναμης ίσης με 1Ν που ασκείται σε σώμα που μετατοπίζεται, κατά την κατεύθυνσή της, κατά 1m