Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

 (Σ, Λ) Δύο σώματα έλκονται με ηλεκτρική δύναμη όταν:
α. το πρώτο είναι φορτισμένο θετικά και το δεύτερο αρνητικά 
β. το πρώτο είναι φορτισμένο θετικά και το δεύτερο είναι αφόρτιστο
γ. το πρώτο είναι φορτισμένο αρνητικά και το δεύτερο θετικά
δ. το πρώτο είναι φορτισμένο αρνητικά και το δεύτερο είναι αφόρτιστο

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής

διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και ποιο (ή ποια) ζητείται
γράφουμε τον κατάλληλο, για την λύση της  άσκησης, τύπο
μετατρέπουμε, αν χρειάζεται, τις τιμές των δεδομένων μεγεθών στο ίδιο σύστημα μετρήσεων (κατά προτίμηση στο S.I.)

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις


αφού τρίψουμε το ένα άκρο του χάρακα με το χαρτί:
α. πλησιάζουμε στο ηλεκτρικό εκκρεμές (ή στον ηλεκτρικό θύσανο) πρώτα το άλλο του άκρο και μετά αυτό που τρίψαμε

β.  ακουμπάμε στο δίσκο του ηλεκτροσκοπίου πρώτα το άλλο του άκρο και μετά αυτό που τρίψαμε

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ και Β΄ Γυμνασίου: μετρήσεις φυσικών μεγεθών

η επιλογή ενός οργάνου μέτρησης, από πολλά που τυχόν διαθέτουμε, για τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, γίνεται με βασικά κριτήρια το εύρος των ενδείξεών του, την ακρίβειά του και τη λειτουργικότητά του, πριν τη χρήση των οργάνων μέτρησης πρέπει να έχουμε υπολογίσει πόση είναι η ένδειξη ανάμεσα σε δύο διαδοχικές υποδιαιρέσεις τους και σε μερικά να έχουμε ρυθμίσει το μηδέν της κλίμακάς τους 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο Εργαστήριο

Θέτω σε λειτουργία μια συσκευή αφού πρώτα μάθω καλά τη λειτουργία της και πάρω άδεια από τον καθηγητή μου.

Αρχίζω την εκτέλεση ενός πειράματος αφού πρώτα ο καθηγητής μου ελέγξει τη διάταξη που συναρμολόγησα.

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Παρατηρήσεις για τη θεωρία του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄ Λυκείου Προσανατολισμού: βαρυτικό πεδίο

Ένταση (g) του πεδίου βαρύτητας σε ένα του σημείο ονομάζουμε το σταθερό πηλίκο της δύναμης (F) που θα δεχτεί μια μάζα (m)…

το πηλίκο είναι πράγματι σταθερό, αλλά αυτό δεν δικαιούται να το λέει ο ορισμός, δικαιούται να το λέει ο νόμος, αν καταφέρουμε να τον βρούμε…

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Οι “δέκα εντολές” για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο

Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον καθηγητή μου στην τάξη και προσπαθώ να αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις απ’ αυτόν. Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις, διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλάβω. 

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Πειραματική δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους

Να μετρήσετε με τη βοήθεια ξύλινου μέτρου το ύψος του συμμαθητή σας με τον οποίο κάθεστε στο ίδιο θρανίο καθώς και την απόσταση ανάμεσα στα άκρα των χεριών του όταν βρίσκονται σε έκταση.                 Να συγκρίνετε μεταξύ τους τις τιμές που βρήκατε.      Τι παρατηρείτε;

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: εισαγωγή

ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης
η πυκνότητα ενός υλικού “δείχνει” πόσα kg είναι η μάζα ενός σώματος που έχει όγκο 1m3 και είναι κατασκευασμένο από αυτό το υλικό 
η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού κατασκευής ενός σώματος και όχι του σώματος

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα σώμα είναι φορτισμένο;
Απάντηση
Πλησιάζουμε το σώμα, συγκρατώντας το με μονωτική λαβή, στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς και αν παρατηρήσουμε ότι το σφαιρίδιο αποκλίνει από την κατακόρυφη το σώμα είναι φορτισμένο, άλλως είναι αφόρτιστο. (απαραίτητη προϋπόθεση: το σφαιρίδιο πρέπει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, πράγμα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε αν το πιάσουμε, για λίγο, με το χέρι μας)

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

Η αγορά ενός καλού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου είναι επένδυση

θα βρείτε σε κάθε κεφάλαιο:  
·       ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις
·       δραστηριότητες με απλά πειράματα, όλες τις υποχρεωτικές και μη πειραματικές ασκήσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις και συνθετικές εργασίες...
      πρόχειρο διαγώνισμα με υπόδειξη-απάντηση

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016