Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Ροπή αδράνειας “σύνθετων” και “λειψών” στερεών

Η παράσταση όμως m1r12+m2r22+…+mkrk2 είναι η ροπή αδράνειας ΙΚ του τμήματος Κ και η παράσταση mk+1rk+12+ mk+2rk+22+…+mnrn2 είναι η ροπή αδράνειας ΙΜ του τμήματος Μ
Άρα η ροπή αδράνειας του στερεού μπορεί να γραφεί: Ι=ΙΚ+ΙΜ

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Απαντήσεις στα Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων

Η αντίσταση ενός αντιστάτη είναι 4Ω και η τάση στα άκρα του 20V.
Na βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει  (5Α)
β. η ενέργεια που δαπανάται σ’ αυτόν σε χρόνο 500s (50000J)

Τρίτη 20 Μαΐου 2014

Ο γλάρος και η σαρδέλα

Ένας γλάρος που πετάει σε ύψος Η πάνω από την ήρεμη επιφάνεια θάλασσας βρίσκεται κάποια στιγμή στην ίδια, περίπου, κατακόρυφη, με μία σαρδέλα που κολυμπάει σε βάθος h. Να βρεθούν:
α. πόσο πιο κοντά του, από ό,τι πραγματικά, βλέπει ο γλάρος να κολυμπάει η σαρδέλα
β. σε πόση απόσταση βλέπει ο γλάρος τη σαρδέλα

Σάββατο 17 Μαΐου 2014

Απαντήσεις στα Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις με μέτρα 20N και 5Ν.
Να βρεθεί το μέτρο της συνισταμένης τους αν αυτές έχουν:
   Α. ίδια διεύθυνση και ίδια φορά.       (25Ν) 
   Β. ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά.  (15Ν)

Όλες οι περιπτώσεις στο Φαινόμενο Doppler

 
Ηχητική πηγή παράγει ήχο συχνότητας f  και κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα τ προς ανακλαστική επιφάνεια που επίσης κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς την πηγή με ταχύτητα u
Ανάμεσα στην πηγή και την ανακλαστική επιφάνεια  βρίσκεται παρατηρητής που κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς...
φαινόμενο Doppler

Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

Κυριακή 11 Μαΐου 2014

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις με μέτρα 20N και 5Ν.
Να βρεθεί το μέτρο της συνισταμένης τους αν αυτές έχουν:
Α. ίδια διεύθυνση και ίδια φορά. 
Β. ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά.

Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Υποδειγματικά λυμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


  Ο όγκος ενός σώματος κατασκευασμένου από υλικό πυκνότητας 4000kg/m3 είναι 500cm3.
Να βρείτε τη μάζα του.
Λύση
ο τύπος της πυκνότητας  είναι: ρ=m/V
λύνουμε τον προηγούμενο τύπο (εφαρμόζοντας τη μέθοδο χιαστί) ως προς τη μάζα και βρίσκουμε τον τελικό τύπο: mV 

Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ, Λ) Η γωνία ανάμεσα στην προσπίπτουσα και την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με:
α. το διπλάσιο της γωνίας πρόσπτωσης    
β. το διπλάσιο της γωνίας ανάκλασης
γ. το άθροισμα των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης 
δ. τη διαφορά των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης