Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Απαντήσεις στα Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Δύο αντιστάτες έχουν αντιστάσεις 3Ω ο πρώτος και 7Ω ο δεύτερος.
Να βρεθεί η ολική αντίσταση του συστήματός τους όταν αυτοί συνδέονται: 
α. σε σειρά  10Ω  
β. παράλληλα  2.1Ω

Απαντήσεις στα Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις με μέτρα 15N και 5Ν.
Να βρεθεί το μέτρο της συνισταμένης τους αν αυτές έχουν:
   Α. ίδια διεύθυνση και ίδια φορά.   (20Ν) 
   Β. ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά.  (10Ν)

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Η αντίσταση ενός αντιστάτη είναι 4Ω και η τάση στα άκρα του 8V.
Na βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει 
β. η ενέργεια που δαπανάται σ’ αυτόν σε χρόνο 500s

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις με μέτρα 15N και 5Ν.
Να βρείτε το μέτρο της συνισταμένης τους αν αυτές έχουν:
Α. ίδια διεύθυνση και ίδια φορά. 
Β. ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά.

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ, Λ) Αν η άνωση που δέχεται ένα σώμα από ένα υγρό είναι 20Ν τότε:
α. το βάρος του σώματος είναι 20Ν
β. το βάρος του σώματος μειώνεται κατά 20Ν
γ. το βάρος του υγρού είναι 20Ν 
δ. το βάρος του εκτοπιζομένου υγρού είναι 20Ν

Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Σάββατο 14 Μαΐου 2016

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: επανάληψη

  (Σ, Λ) Αν η άνωση που δέχεται ένα σώμα από ένα υγρό είναι 20Ν τότε:
α. το βάρος του σώματος είναι 20Ν
β. το βάρος του σώματος μειώνεται κατά 20Ν
γ. το βάρος του υγρού είναι 20Ν
δ. το βάρος του εκτοπιζομένου υγρού είναι 20Ν

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Υποδειγματικά λυμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

  Μια φωτεινή ακτίνα προσπίπτει σε έναν επίπεδο καθρέφτη σχηματίζοντας γωνία 45ο με την κάθετη στο σημείο προσπτώσεως.
Να βρεθούν:
α. η γωνία ανακλάσεως
β. η γωνία ανάμεσα στην ανακλώμενη και στην προσπίπτουσα ακτίνα
γ. η γωνία εκτροπής

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

  Τι ονομάζεται άνωση και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 
  Απάντηση
  Άνωση ονομάζεται η δύναμη που δέχεται ένα σώμα από το υγρό μέσα στο οποίο είναι βυθισμένο, είναι κατακόρυφη, έχει φορά προς τα πάνω και μέτρο που υπολογίζεται με τη βοήθεια της αρχής του Αρχιμήδη

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

         (Σ, Λ) Το σφαιρίδιο ενός ηλεκτρικού εκκρεμούς δέχεται ηλεκτρική δύναμη από μια σφαίρα όταν αυτή είναι:
α. φορτισμένη θετικά  
β. φορτισμένη αρνητικά 
γ. φορτισμένη 
δ. αφόρτιστη

Υποδειγματικά λυμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Να προσδιορίσετε τη συνισταμένη:            α.  των δυνάμεων F1 και F3    
 β. των δυνάμεων F2 και F4
 γ. όλων των δυνάμεων