Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (υποκειμενικά χαρακτηριστικά ήχου)


Χροιά του ήχου ονομάζεται το χαρακτηριστικό με τη βοήθεια του οποίου αντιλαμβανόμαστε την πηγή που τον δημιούργησε.
Η χροιά εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της πηγής και τον τρόπο λειτουργίας της. 
  Χροιά έχουν μόνον οι σύνθετοι ήχοι.

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (ήχος)


Τα ηχητικά κύματα δημιουργούνται στον αέρα όταν ένα σώμα ταλαντώνεται οπότε αλληλεπιδρά με τα μόρια του αέρα και τα υποχρεώνει σε κίνηση.
Λόγω αυτής της κίνησης τα μόρια του αέρα πλησιάζουν ή απομακρύνονται μεταξύ τους με συνέπεια  να δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα και ... 

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (γραμμική διαστολή)

Προκαλούμε με θέρμανση την ίδια αύξηση της θερμοκρασίας για όλες τις ράβδους και παρατηρούμε ότι οι δείκτες που είναι στα άκρα τους αποκλίνουν από την αρχική κατακόρυφη θέση τους, γεγονός που δείχνει ότι οι ράβδοι διαστέλλονται...

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (μήκος κύματος)


           στα εγκάρσια κύματα η απόσταση ανάμεσα σε ένα όρος και σε μια διπλανή  του κοιλάδα είναι ίση με λ/2 και η απόσταση ανάμεσα σε ένα όρος (ή μια κοιλάδα) και σε διπλανό του σημείο που βρίσκεται στη θέση ισορροπίας είναι ίση με λ/4

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (θερμότητα)


είναι αδύνατον να κατασκευαστεί θερμική μηχανή που θα μετατρέπει σε μηχανική ενέργεια ολόκληρη την ποσότητα θερμότητας που μεταφέρεται σ’ αυτήν

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Ασκήσεις Φυσικής Γ΄Λυκείου (κρούσεις)


Δυο σώματα με μάζες m1=1kg και m2=0.6kg είναι ακίνητα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζουν συντελεστές τριβής ολίσθησης n1=0.1 και n2 αντίστοιχα.
Τα σώματα είναι δεμένα στα άκρα ελατηρίου που έχει το φυσικό του μήκος και …

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (κύματα)

Με τη βοήθεια του χεριού μας    υποχρεώνουμε το αριστερό άκρο του, οριζόντια τεντωμένου, ελατηρίου να ταλαντωθεί κατά τη διεύθυνση "δεξιά-αριστερά" και παρατηρούμε ότι...

Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Στον Καιάδα οι κλέφτες!


Στον Καιάδα!
Όλοι
όσοι εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους
και άπλωσαν τα βρωμόχερά τους
και βούτηξαν
και άρπαξαν
και λεηλάτησαν
και καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα...

Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Β΄Γυμνασίου (ενέργεια)


   Κιβώτιο βάρους 10Ν μετατοπίζεται οριζόντια προς τα δεξιά κατά 5m, με την επίδραση δύναμης 20Ν οπότε:
i. (Σ) το έργο που παράγει η δύναμη  είναι:
α.  50J       β.  100J    γ.  100W    δ.  0J

Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Απάντηση στις Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου (ενέργεια)

Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις τιμές της κινητικής, της δυναμικής και της μηχανικής ενέργειας μικρής σφαίρας που βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω, για διάφορες θέσεις της τροχιάς της 

Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (κύματα)


Τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά των μηχανικών κυμάτων είναι:
α) διαδίδονται μέσα στα υλικά μέσα
β) μεταφέρουν μηχανική ενέργεια
γ) δεν μεταφέρουν μάζα.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Λυκείου (ροπή αδράνειας κυλίνδρων)


            αφήνουμε ταυτόχρονα να κινηθούν από κάποιες θέσεις πάνω στη σανίδα:
      δύο διαφορετικοί συμπαγείς κύλινδροι
ένας συμπαγής και ένα κοίλος κύλινδρος με ίσες, περίπου, μάζες και παρατηρούμε την μεταξύ τους απόσταση με το πέρασμα του χρόνου

Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (έργο)

Κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατά 5m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης 20Ν και τριβής 10Ν.
 Να βρεθεί το έργο:
α. της οριζόντιας δύναμης
β. της τριβής ...

Κρούση μέσω νήματος


Δύο σώματα αμελητέων διαστάσεων, με μάζες m1=3m και m2=m είναι δεμένα στα άκρα νήματος αμελητέας μάζας και μήκους l=1,8m.
Τα σώματα είναι αρχικά ακίνητα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
Να βρεθεί πόσος χρόνος θα περάσει από τη στιγμή που θα προσδώσουμε κατακόρυφη προς τα πάνω ταχύτητα υ0=10m/s στο σώμα m1, ώσπου τα δύο σώματα να βρεθούν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.
Δίδεται g=10m/s2.