Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Α Γυμνασίου: πείραμα, μέτρηση μήκους

 Διαθέτετε ένα υποδεκάμετρο και αρκετά κέρματα του ευρώ, που θεωρούνται όλα με ίδιες διαστάσεις.

Τι θα κάνετε για να μετρήσετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το πάχος που έχει το κάθε κέρμα, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υποδεκάμετρο για μία, μόνο, φορά;

                        συνέχεια...

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Γ Λυκείου: ο δεξιόστροφος κοχλίας

 ο δεξιόστροφος κοχλίας είναι ένας κοχλίας που, όπως η κοινή βίδα, αν τον στρέφουμε (με κατσαβίδι, με το χέρι ή με άλλον τρόπο) προς τα δεξιά (όπως οι δείκτες ρολογιού) αυτός (άρα και η μύτη του) προχωράει προς τα εμπρός και με τη βοήθειά του μπορούμε εύκολα και σίγουρα να προσδιορίσουμε τη φορά των διανυσματικών μεγεθών του ηλεκτρομαγνητισμού   
                        συνέχεια...                                                                                 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Β Λυκείου: αιρετικές παρατηρήσεις για το σχολικό βιβλίο

Δυναμικό (V) του πεδίου βαρύτητας, σε ένα του σημείο Α, ονομάζεται το σταθερό πηλίκο του έργου της δύναμης του πεδίου…

το πηλίκο είναι πράγματι σταθερό, αλλά αυτό δεν δικαιούται να το λέει ο ορισμός, δικαιούται να το λέει ο νόμος, αν, βέβαια, καταφέρουμε να τον βρούμε…

                              συνέχεια...

Α Λυκείου: σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων

 Η συνισταμένη δύο συγγραμμικών δυνάμεων έχει:

ίδιο σημείο εφαρμογής με τις δυνάμεις

ίδια διεύθυνση με τις δυνάμεις

ίδια φορά με τις δυνάμεις, αν είναι ομόρροπες, τη φορά της μεγαλύτερης αν είναι αντίροπες

μέτρο ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων, αν είναι ομόρροπες, 

τη διαφορά των μέτρων των δυνάμεων, αν είναι αντίροπες.

                          συνέχεια...Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Εργαστηριακή άσκηση Φυσικής Γ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις

η επιτυχία των πειραματικών δραστηριοτήτων είναι μεγαλύτερη όταν γίνεται χρήση της ηλεκτροστατικής μηχανής και όταν είναι μικρή η υγρασία της ατμόσφαιρας

αντί για πλαστικό χάρακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν διαθέτουμε, ράβδο από εβονίτη ή γυαλί

αντί για χαρτί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν διαθέτουμε, μάλλινο ύφασμα ή νάϋλον

"η Φυσική άνευ πειραμάτων νεκρά εστί"

                           συνέχεια...

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β Γυμνασίου: τα αυτοκίνητα

Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού, προς την ίδια κατεύθυνση, με σταθερές ταχύτητες 20m/s και 10m/s αντίστοιχα.

Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.

Να βρείτε:

α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό

β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε

                                    συνέχεια...