Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Λυκείου

πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
θέτουμε σε λειτουργία τον ηλεκτρομαγνήτη  και ρυθμίζοντας το μήκος του ελατηρίου επιτυγχάνουμε τη δημιουργία διαμήκους στασίμου κύματος
μετράμε το μήκος L του ελατηρίου σ’ αυτή τη θέση και...

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: βρασμός υγρού

πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα και:
ανάβουμε τον λύχνο φροντίζοντας ώστε η θέρμανση του νερού να γίνεται ήπια και με σταθερό ρυθμό
όταν η θερμοκρασία του νερού φθάσει στους 50 οC σημειώνουμε τις τιμές της κάθε ένα λεπτό, ώσπου το νερό να βράσει για μερικά λεπτά...

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: συγκλίνοντες φακοί

πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα και παρατηρούμε το είδωλο της φλόγας του κεριού για διάφορες τιμές της απόστασής της από τον φακό (μεγαλύτερες από την εστιακή απόσταση) 
όταν η απόσταση της φλόγας από τον φακό είναι διπλάσια της εστιακής περιγράφουμε το είδωλό της, μετράμε...

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: κλίμακες θερμοκρασίας

Ο Κέλσιος όρισε ως μηδέν βαθμούς της κλίμακάς του (0οC) τη θερμοκρασία  στην οποία λιώνει ο (προερχόμενος από απεσταγμένο νερό) πάγος (με προϋπόθεση ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με 1Atmκαι ως εκατό βαθμούς (100ο C) τη θερμοκρασία στην οποία βράζει το (απεσταγμένο) νερό...

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: φακοί

Κυρία εστία ενός συγκλίνοντος φακού λέγεται το σημείο από το οποίο περνούν, μετά τη διάθλασή τους στον φακό, ακτίνες παράλληλες με τον κύριο άξονά του
(και όχι απλά παράλληλες όπως αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο).


Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: αλλαγές κατάστασης

Αλλαγές κατάστασης (ή φάσης) είναι η τήξη, κατά την οποία ένα σώμα μεταβαίνει από την στερεή στην υγρή κατάσταση, η πήξη, κατά την οποία ένα σώμα μεταβαίνει από την υγρή στην στερεή κατάσταση, ο βρασμός, κατά την οποία ένα σώμα ...

Κυριακή 17 Απριλίου 2016

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: γραμμική διαστολή

προκαλούμε την ίδια, για όλες τις ράβδους, αύξηση της θερμοκρασίας και παρατηρούμε ότι οι δείκτες που είναι στα άκρα τους αποκλίνουν από την αρχική κατακόρυφη θέση τους με διαφορετική γωνία, γεγονός που δείχνει ότι οι ράβδοι διαστέλλονται, αλλά κατά διαφορετική ποσότητα, άρα η διαστολή εξαρτάται από το υλικό κατασκευής τους

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: διάθλαση


Η γωνία πρόσπτωσης π ορίζεται όπως και στο φαινόμενο της (κατοπτρικής) ανάκλασης. 
Γωνία διάθλασης δ ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται από τη διαθλώμενη ακτίνα και την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, στο σημείο πρόσπτωσης.

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Β΄Γυμνασίου: ενέργεια

Κιβώτιο βάρους 5Ν μετατοπίζεται οριζόντια προς τα δεξιά κατά 10m, με την επίδραση δύναμης 20Ν, οπότε:
i. (Σ) το έργο που παράγει η δύναμη  είναι:
α. 50J     β. 100J    γ. 200J    δ. 0J
ii. (Σ) το έργο που παράγει το βάρος είναι: 
α. 50J    β. 100J    γ. 200J    δ. 0J

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: είδωλο

Ονοματίζουμε τα “ακραία” σημεία του αριθμού.
Βρίσκουμε το συμμετρικό κάθε σημείου ως προς τον καθρέφτη που είναι και το είδωλό του και το ονοματίζουμε με το ίδιο,
αλλά τονισμένο, γράμμα. 
Ενώνουμε τα είδωλα μεταξύ τους τηρώντας τη σειρά που έχουν τα αντίστοιχα σημεία.  

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: κατακόρυφη βολή

Μια μικρή σφαίρα βάλλεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω

Πώς μπορεί, με τη βοήθεια του θεωρήματος διατήρησης της μηχανικής ενέργειας, να δικαιολογηθεί η κίνηση που κάνει η σφαίρα;

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Διαθεματική προσέγγιση Γ΄ Γυμνασίου: ο Κουλεντιανός πύργος


Όταν ο παρατηρητής που βρισκόταν στον πύργο αντιλαμβανόταν παρουσία πειρατών στη θάλασσα, άναβε φωτιά σε ξερά κλαδιά που είχαν τοποθετηθεί στην ταράτσα του πύργου και στη συνέχεια τον εγκατέλειπε.

Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: ενέργεια


Ένας γλάρος μάζας m=2kg πετά σε ύψος h=10m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και κινείται με ταχύτητα υ=10m/s.
Να βρεθούν:
α. η κινητική του ενέργεια Κ
β. η δυναμική του ενέργεια U
γ. η μηχανική του ενέργεια M

Σάββατο 9 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση του φωτός

Οι νόμοι της (κατοπτρικής) ανάκλασης είναι:
α. η προσπίπτουσα ακτίνα σε ένα καθρέφτη, η ανακλώμενη απ’ αυτόν και η κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (το οποίο είναι κάθετο με τον καθρέφτη) 
β. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης

                           δηλαδή π=α.

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κινητική ενέργεια

η κινητική ενέργεια ενός σώματος:
είναι ίση με το έργο της δύναμης που υποχρέωσε το αρχικά ακίνητο σώμα να κινείται
είναι θετική όταν το σώμα κινείται με οποιαδήποτε ταχύτητα και  ίση με μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο

δεν γίνεται ποτέ αρνητική

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: βαρυτική ενέργεια

Η βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται:
από τη μάζα του σώματος, (με την οποία είναι ανάλογη)
από το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα, (με το οποίο είναι επίσης ανάλογη) και 
από την περιοχή της Γης στην οποία βρίσκεται το σώμα

Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: εκλείψεις

Έκλειψη Ηλίου είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο Ήλιος παύει να φαίνεται σε μια περιοχή της Γης ενώ είναι μέρα 
Αυτό συμβαίνει όταν ανάμεσα σ’ αυτήν την περιοχή και στον Ήλιο βρίσκεται η Σελήνη η οποία και τον “κρύβει” 
Αν η περιοχή βρεθεί στη σκιά της Σελήνης η έκλειψη ...