Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (κύματα)

Ένας παρατηρητής αφήνει να πέσουν πέτρες σε ένα σημείο της επιφάνειας μιας ήρεμης λίμνης, η μία μετά την άλλη με σταθερό ρυθμό, και παρατηρεί ότι μια σημαδούρα που βρίσκεται σε απόσταση 2m από... 

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (υδραυλικό πιεστήριο)


Αν στο μικρό έμβολο ασκήσουμε μια δύναμη F1  θα προκαλέσουμε μια μεταβολή της πίεσης κατά P1=F1/A1 Σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ, η μεταβολή αυτή θα μεταφερθεί αμετάβλητη σε όλα τα σημεία του υγρού άρα...Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (υδροστατική πίεση)


Η υδροστατική πίεση σε ένα σημείο υγρού που ισορροπεί οφείλεται στο βάρος του υπερκείμενου υγρού. Θεωρούμε μια μικρή οριζόντια επιφάνεια εμβαδού Α στο σημείο που θέλουμε να υπολογίσουμε την υδροστατική πίεση. Επειδή το υπερκείμενο υγρό, βάρους w, ισορροπεί,  ασκεί στην...

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Απάντηση στην ερώτηση 8 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (απλό εκκρεμές)


Στη συνέχεια το σφαιρίδιο κινείται προς τη θέση ισορροπίας, άρα το ύψος στο οποίο βρίσκεται μειώνεται, άρα μειώνεται και η δυναμική του ενέργεια, ενώ η μηχανική του ενέργεια, επειδή δεν υπάρχουν τριβές και αντιστάσεις, παραμένει σταθερή, γι’ αυτό και η κινητική του ενέργεια...

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (απλό εκκρεμές)


Η συχνότητα της ταλάντωσης απλού εκκρεμούς είναι 0,5Ηz.
Nα βρεθούν:
α. το πλήθος των ταλαντώσεων του εκκρεμούς σε χρόνο 50s
β. η περίοδος της ταλάντωσης

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (η πινέζα)


Η πινέζα δέχεται δύο δυνάμεις:
την Fδ από το δάχτυλό μας και την Fτ από τον τοίχο και (σχεδόν) ισορροπεί άρα
        Fδ = Fτ   
Σύμφωνα με το αξίωμα δράσης-αντίδρασης και η πινέζα ασκεί δύναμη Fδ΄ στο δάχτυλό μας...

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (πίεση)


·       η πίεση είναι μονόμετρο μέγεθος
·       η δύναμη πρέπει να ασκείται και ομοιόμορφα
·       η αναγκαιότητα εισαγωγής του μεγέθους της πίεσης οφείλεται στο γεγονός ότι το αποτέλεσμα που επιφέρει μια δύναμη εξαρτάται και από τον τρόπο που αυτή ασκείται...

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (απλό εκκρεμές)


 θέτουμε το εκκρεμές σε ταλάντωση, μετράμε τον χρόνο δέκα πλήρων αιωρήσεων και υπολογίζουμε την τιμή της περιόδου:

  •  για διάφορες μικρές τιμές της γωνίας απόκλισης 
(με σταθερό μήκος εκκρεμούς 100cm)

  •         προσθέτοντας διαδοχικά στο σφαιρίδιο...

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (ταλάντωση με ελατήριο)


Απομακρύνουμε λίγο το σώμα από την θέση ισορροπίας του 0 (όπου, λόγω της ισορροπίας, η δύναμη Fο  που δέχεται το σώμα από το ελατήριο είναι ίση με το βάρος του wκατακόρυφα προς τα κάτω, ώσπου αυτό να βρεθεί σε θέση Α, και το αφήνουμε ελεύθερο...

Επιλεγμένες Ασκήσεις με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου (συνισταμένη δυνάμεων)

Σώμα δέχεται τέσσερις δυνάμεις με μέτρα F1=7Ν, F2=10Ν, F3=1Ν και F4=2Ν και με κατευθύνσεις αυτές που φαίνονται στην εικόνα.
Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης...  
συνισταμένη