Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: η αντιλόπη

Δίδεται η πληροφορία ότι τα ζώα μπορούν να κινούνται με τη σταθερή τους ταχύτητα, η μεν αντιλόπη, το πολύ, για χρόνο 60s, το δε λιοντάρι, το πολύ, για απόσταση 1000m, και στη συνέχεια σταματούν, λόγω κούρασης. Δίδεται, επίσης, ότι η αρχική απόστασή τους είναι 70m.  
Να ερευνήσετε αν γλίτωσε ή όχι η αντιλόπη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου