Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό


Το φορτηγό που φαίνεται στην εικόνα (που θεωρείται ως υλικό σημείο εκεί που σημειώνεται η κουκίδα), βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=4s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=11s στη θέση που φαίνεται αριστερά.
Να βρείτε: γ. τη μετατόπισή του...   δ. τη μέση ταχύτητά του...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου