Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο


Να βρεθούν σε συνάρτηση με τον χρόνο:
α. η μαγνητική ροή που περνάει από το πλαίσιο
β. η μεταβολή της μαγνητικής ροής
γ. η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο
δ. η ένταση του από επαγωγή ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο
ε. η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που από επαγωγή δημιουργείται

2 σχόλια: