Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων

 Η συνισταμένη δύο ομόρροπων δυνάμεων έχει:

ίδιο σημείο εφαρμογής με τις δύο δυνάμεις

ίδια διεύθυνση με τις δύο δυνάμεις

ίδια φορά με τις δύο δυνάμεις

μέτρο ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δύο δυνάμεων

Η συνισταμένη δύο αντίροπων δενάμεων έχει: 

ίδιο σημείο εφαρμογής με τις δύο δυνάμεις...

       συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου