Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Αιρετικά διαγράμματα


Ένα κινητό, που θεωρείται υλικό σημείο, ξεκινάει τη χρονική στιγμή 0, από το σημείο Ο και κινείται με σταθερή ταχύτητα 10
m/s “κατά κείθε” επί χρόνο 3s, στη συνέχεια παραμένει ακίνητο επί χρόνο 1s, και στη συνέχεια κινείται “κατά δώθε” με ταχύτητα 20m/s επί χρόνο 2s.

Να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο:

α. η ταχύτητά του

β. η θέση του

                            συνέχεια...

                             


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου