Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Τυχαία βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται υπό γωνία θ σε σχέση με αυτό και στην “τομή” του, δηλαδή πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που το τέμνει κάθετα, σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Α. Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

Β. Να επαληθευτούν οι τιμές που βρέθηκαν:

α. για οριζόντια βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

β. για κάθετη βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

                  συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου