Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψηΤρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R1=1Ω ο πρώτος, R2=5Ω ο δεύτερος, και R3=3Ω ο τρίτος συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =2V να βρεθούν:
α. η ένταση Ι1 του ρεύματος που τον διαρρέει...
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος, η τάση V στα άκρα του και η ένταση Ι του ρεύματος που το διαρρέει.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου