Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Υπουργός Παιδείας !

Προσωπικά, επίσης συμφωνώ και εγκρίνω την πρόταση, αλλά τρoποποιημένη "λίγο":εθελοντική και δωρεάν εργασία να προσφέρουν αυτοί οι 160! 
Οι πράξεις είναι εύκολες:160x6000 ευρώ=960000 ευρώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου