Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μετρήσεις φυσικών μεγεθώνΠριν τη χρήση των οργάνων μέτρησης πρέπει να έχουμε υπολογίσει πόση είναι η ένδειξη ανάμεσα σε δύο διαδοχικές υποδιαιρέσεις τους και σε μερικά να έχουμε ρυθμίσει το μηδέν της κλίμακάς τους
Για τον περιορισμό των, τυχαίων, σφαλμάτων μέτρησης, πρέπει η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους να επαναλαμβάνεται μερικές φορές και να λαμβάνεται ως τιμή του η μέση τιμή των μετρήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου