Σάββατο 19 Μαΐου 2012

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (επανάληψη)


   (Σ, Λ) Όταν το ένα σώμα, κατά την ηλέκτριση με τριβή, αποκτά φορτίο -5nC:
α. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο -5nC
β. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο +5nC
γ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι -5nC
δ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι 0

1 σχόλιο: