Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα (χρονοφωτογραφία).
Να δικαιολογήσετε με τρεις τρόπους ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή.
Να συμπληρώσετε πίνακα τιμών της θέσης του αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές. 
Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε το διάγραμμα της θέσης του σε συνάρτηση με τον χρόνο κίνησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου