Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

Γραμμική Ταλάντωση

Ομογενής κύλινδρος πυκνότητας ρ ηρεμεί βυθισμένος εν μέρει σε υγρό πυκνότητας 4ρ. Η βάση του κυλίνδρου έχει εμβαδόν S και το ύψος του είναι h=0,4m. Προσδίδουμε στον κύλινδρο κατακόρυφη ταχύτητα υο.
Να μελετηθεί η κίνησή του αν:
α) υο=0,5m/s      β) υο=2m/s      γ) υο=4m/s
Δίδεται g=10m/s2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου