Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων

Η συνισταμένη δύο συγγραμμικών δυνάμεων έχει:

ίδιο σημείο εφαρμογής με τις δυνάμεις

ίδια διεύθυνση με τις δυνάμεις

ίδια φορά με τις δυνάμεις, αν είναι ομόρροπες, τη φορά της μεγαλύτερης αν είναι αντίροπες

μέτρο ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων, αν είναι ομόρροπες, τη διαφορά των μέτρων των δυνάμεων, αν είναι αντίροπες.

            συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου