Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: εισαγωγή

η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού κατασκευής ενός σώματος και όχι του σώματος
ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης

η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου