Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: είδωλο

Θεωρούμε δύο ακτίνες ΑΓ και ΑΔ που εκπέμπονται από το φωτεινό σημείο Α και συναντούν τον καθρέφτη στα σημεία Γ και Δ αντίστοιχα. Το σημείο Α΄στο οποίο συναντώνται οι προεκτάσεις των δύο ανακλώμενων ακτίνων είναι το είδωλο του Α. Αποδεικνύεται ότι τα τρίγωνα ΑΓΔ και Α΄ΓΔ είναι ίσα. Επομένως ΓΑ=ΓΑ΄ και ΔΑ=ΔΑ΄ που σημαίνει ότι το τμήμα ΓΔ, άρα και ο καθρέφτης, είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΑ΄δηλαδή...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου