Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ταλαντώσεις

Όταν το σώμα βρίσκεται κάτω από τη θέση ισορροπίας η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται (που λέγεται και δύναμη επαναφοράς) έχει φορά προς τα πάνω...
ενώ όταν  βρίσκεται πάνω από τη θέση ισορροπίας η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται (η δύναμη επαναφοράς δηλαδή) έχει φορά προς τα κάτω...
Άρα η δύναμη επαναφοράς έχει κατεύθυνση πάντα προς τη θέση ισορροπίας τείνει, επομένως, να φέρει το σώμα στη θέση ισορροπίας του, γι’ αυτό και ονομάστηκε έτσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου