Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: απλό εκκρεμές

Αποδεικνύεται (θεωρητικά και πειραματικά) ότι η περίοδος της ταλάντωσης απλού εκκρεμούς εξαρτάται:
από το μήκος του εκκρεμούς
(αυξάνεται όταν αυξάνεται το μήκος και αντιστρόφως)
από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου στον οποίο ταλαντώνεται το εκκρεμές
(αυξάνεται όταν μειώνεται το γεωγραφικό πλάτος και αντιστρόφως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου