Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου (κινήσεις)


μπορούμε να βρούμε τον χρόνο  και με την σκέψη ότι: η μετατόπιση είναι 150m σε χρόνο 5s, άρα η μετατόπιση γίνεται 900m, που είναι εξαπλάσια από ό,τι προηγουμένως, σε χρόνο εξαπλάσιο, διότι τα μεγέθη είναι ανάλογα, δηλαδή σε χρόνο 6.5s=30s

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου