Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021

κλείνουμε τον διακόπτη Δ και με τη βοήθεια των οργάνων μετράμε την πολική τάση Vπ της πηγής και την ένταση I του ρεύματος που την διαρρέει, για κάποια θέση του δρομέα δ, επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία για διάφορες θέσεις του δρομέα, σχεδιάζουμε το διάγραμμα Vπ=f(I) και με τη βοήθειά του προσδιορίζουμε τις τιμές της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε της πηγής και της εσωτερικής της αντίστασης r

                                    συνέχεια...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου