Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: κλίμακες θερμοκρασίας


Ο Κέλσιος όρισε ως μηδέν βαθμούς της κλίμακάς του (0οC) τη θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο (προερχόμενος από απεσταγμένο νερό) πάγος (με προϋπόθεση ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με 1Atm) και ως εκατό βαθμούς (100οC) τη θερμοκρασία στην οποία βράζει το (απεσταγμένο) νερό (με την ίδια προϋπόθεση) και χώρισε το διάστημα μεταξύ αυτών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου