Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ο δεξιόστροφος κοχλίας

καρφώνω (θεωρητικά) τον δεξιόστροφο κοχλία στο κέντρο Κ του αγωγού κάθετα στο επίπεδό του, άρα και στη σελίδα, είμαι εμπρός από τη σελίδα και τον περιστρέφω όπως δείχνει η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει δηλαδή δεξιόστροφα, άρα ο κοχλίας βιδώνει και η μύτη του προχωράει προς τα μέσα, αυτή είναι και η φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου Β στο σημείο Κ, δηλαδή η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Κ έχει (διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του αγωγού άρα και στη σελίδα και) φορά προς τα μέσα (αν είμαι πίσω από τη σελίδα τοποθετώ, περιστρέφω όπως δείχνει η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει, δηλαδή αριστερόστροφα και καταλήγω στα ίδια με προηγουμένως συμπεράσματα) 

                                                       συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου