Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα σώμα είναι φορτισμένο;

Απάντηση

Μπορούμε να το διαπιστώσουμε με τη βοήθεια του ηλεκτρικού εκκρεμούς (απλού οργάνου που αποτελείται από ελαφρό αντικείμενο, π. χ. χαρτί, σφαιρικού σχήματος, κρεμασμένου με νήμα από σταθερό σημείο).

Πλησιάζουμε το σώμα στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς και αν παρατηρήσουμε ότι το σφαιρίδιο αποκλίνει από την κατακόρυφη το σώμα είναι φορτισμένο, αν όχι δεν είναι.

(προσοχή το είδος του φορτίου δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε με αυτό το πείραμα)

             συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου