Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο δεξιόστροφος κοχλίας

καρφώνω (θεωρητικά) τον δεξιόστροφο κοχλία στην κοινή αρχή των διανυσμάτων Ι και Β κάθετα με το επίπεδο που αυτά ορίζουν, το οποίο εν προκειμένω είναι η σελίδα, είμαι εμπρός από τη σελίδα, περιστρέφω, κατά τον συντομότερο δρόμο, το διάνυσμα Ι ώστε αυτό να συμπέσει με το διάνυσμα Β και με ίδια φορά περιστρέφω και τον κοχλία, δηλαδή δεξιόστροφα, άρα ο κοχλίας βιδώνει, η μύτη του προχωρεί προς τα μέσα, αυτή είναι και η φορά της δύναμης
Laplace, άρα η δύναμη Laplace είναι κάθετη στη σελίδα και έχει φορά προς τα μέσα

                           συνέχεια... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου