Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Ηλεκτρομαγνητισμός: κριτήριο αξιολόγησης


Δύο ευθύγραμμοι και παράλληλοι αγωγοί Α και Β “απείρου μήκους” απέχουν μεταξύ τους κατά d και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα εντάσεων Ι1 ο ένας και Ι2 ο άλλος όπως φαίνεται στο σχήμα.
Να προσδιορισθεί η θέση σημείου όπου η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι δύο αγωγοί είναι διπλάσια από τη μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο κάθε ένας απ’ αυτούς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου