Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Ηλεκτρεγερτική δύναμη σε κυκλικό πλαίσιο


Κάποια χρονική στιγμή δημιουργείται στο εσωτερικό του πλαισίου ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η μαγνητική επαγωγή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=μt, όπου μ σταθερά. 
Να βρεθούν και να παρασταθούν γραφικά σε συνάρτηση με τον χρόνο...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου