Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Ροπή αδράνειας “σύνθετων” και “λειψών” στερεών

Η ροπή αδράνειας του στερεού μπορεί να γραφεί: Ι=ΙΚ+ΙΜ
και επομένως μπορούμε να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας ενός “σύνθετου” στερεού, αν γνωρίζουμε τη ροπή αδράνειας των επιμέρους στερεών, από τα οποία θεωρητικά προκύπτει με συγκόλληση, όπως και τη ροπή αδράνειας ενός “λειψού” στερεού, αν γνωρίζουμε τη ροπή αδράνειας του αρχικού στερεού, καθώς και του τμήματός του, που θεωρητικά έχει αφαιρεθεί...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου