Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Β΄ Λυκείου: χαρακτηριστική καμπύλη πηγής συνεχούς


Πραγματοποιούμε το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα και:κλείνουμε τον διακόπτη και με τη βοήθεια των οργάνων μετράμε την πολική τάση της πηγής και την ένταση του ρεύματος που την διαρρέει για κάποια θέση του δρομέα, επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία για διάφορες θέσεις του δρομέα, σχεδιάζουμε το διάγραμμα... Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου