Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή

Το σώμα Σ ηρεμεί πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο.
α. πόσες δυνάμεις, και γιατί, δέχεται το σώμα;
β. να σχεδιαστούν και να υπολογιστούν αυτές οι δυνάμεις 
Απάντηση
α. το σώμα δέχεται δύο δυνάμεις: το βάρος του, διότι βρίσκεται στην περιοχή της Γης και μια δύναμη από το κεκλιμένο επίπεδο, διότι έχει επαφή με αυτό.
β. το βάρος έχει διεύθυνση κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου