Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Με τη βοήθεια σώματος φορτισμένου με φορτίο -10nC φορτίζουμε ένα, αρχικά αφόρτιστο, σώμα με επαφή.
Αν μετά τη φόρτιση το φορτίο του πρώτου σώματος είναι -7nC τότε το φορτίο του άλλου είναι:
α.+3nC   β.-3nC   γ.+7nC   δ.-7nC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου