Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Φαινόμενο πεδίο βαρύτητας

Σώμα μάζας m κρέμεται από κάποια οροφή με τη βοήθεια μη εκτατού νήματος μήκους l.
Κάποια χρονική στιγμή ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F
Να βρεθούν:
α. η θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα όταν η ταχύτητά του γίνεται μέγιστη
β. η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σώμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου