Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: νόμος του Hooke

Η δύναμη που κάθε φορά επιμηκύνει το ελατήριο δεν είναι το βάρος του κρεμασμένου σώματος. 
είναι ίση με το βάρος του κρεμασμένου σώματος.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας ελήφθη, για διευκόλυνση των πράξεων, ίση με 10m/s2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου