Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρική ενέργεια


Από ποια σχέση δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια ηλεκτρική συσκευή και πώς αυτή προκύπτει;
Από ποιες επί πλέον σχέσεις δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν αντιστάτη και πώς αυτές προκύπτουν;

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Β΄ Γυμνασίου: τα παιδιά


Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι η δύναμη που δέχεται το “κόκκινο” παιδί από τον κρίκο είναι 400Ν, ένας άλλος μαθητής ότι είναι 300Ν, μια μαθήτρια ότι είναι 200Ν και μια άλλη μαθήτρια ότι είναι 100Ν.
Ποιος απ’ όλους έχει δίκιο και γιατί;

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Μια διδακτική προσέγγιση άσκησης του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου


Διδακτικοί στόχοι.
Μετά την επεξεργασία της άσκησης να μπορούν οι μαθητές:
να βρίσκουν πόσες δυνάμεις δέχεται ένα σώμα 
να σχεδιάζουν, με κλίμακα, σωστά δυνάμεις 
να προσδιορίζουν για κάθε δύναμη ποιο σώμα την δέχεται και ποιο την ασκεί 
να διακρίνουν ποιες από τις δυνάμεις που εμφανίζονται σε ένα σύστημα σωμάτων αποτελούν ζεύγος δράσης-αντίδρασης
να προσδιορίζουν...

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών


Αν ο τρίτος αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι3=2Α, να βρεθούν:
α. η τάση V3 στα άκρα του
γ. η ολική αντίσταση R2,3 του συστήματος του δεύτερου και του τρίτου αντιστάτη, η τάση V2,3 στα άκρα του και η ένταση Ι2,3 του ρεύματος που το διαρρέει
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος όλων των αντιστατών, η τάση V στα άκρα του και η ένταση Ι του ρεύματος που το διαρρέει.

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις


(Σ) Όταν ένας αστροναύτης απομακρύνεται από τη Γη:
α. η μάζα του παραμένει σταθερή και το βάρος του αυξάνεται
β. η μάζα του παραμένει σταθερή και το βάρος του μειώνεται
γ. η μάζα του μειώνεται και το βάρος του παραμένει σταθερό
δ. η μάζα του αυξάνεται και το βάρος του παραμένει σταθερό

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Β΄ Γυμνασίου: ο Ατσίδας


Τί το παράξενο θα συνέβαινε, αν, μόλις ο Θρασύβουλας ξεκινούσε να εκτελέσει την παραγγελία του Αλέκου, χανόταν ξαφνικά η τριβή:
α. ανάμεσα στο ποτήρι και στα δάχτυλα του Θρασύβουλα;
β. ανάμεσα στο μπουκάλι της πορτοκαλάδας και το δίσκο;
γ. ανάμεσα στο δίσκο και την παλάμη του Θρασύβουλα;
δ. ανάμεσα στα παπούτσια του Θρασύβουλα και τον δρόμο;


Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: κύκλωμα αντιστατών


Να βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον πρώτο αντιστάτη
β. η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη
γ. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον δεύτερο αντιστάτη
δ. η ολική αντίσταση του συστήματος των δύο αντιστατών
ε. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή
στ. η ισχύς που δαπανάται στον πρώτο αντιστάτη
ζ. η ισχύς που δαπανάται στο δεύτερο αντιστάτη
η. η ισχύς που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή


(Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.
Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά προς τα αριστερά αν κινήσουμε:
α. προς τα δεξιά το σώμα Α
β. προς τα αριστερά το σώμα Β
γ. προς τα δεξιά το σώμα Α και προς τα αριστερά το σώμα Β
δ. προς τα δεξιά και το σώμα Α και το σώμα Β, φροντίζοντας ώστε η ταχύτητα του Α να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του Β

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Α΄ Γυμνασίου: το περιστέρι και το θαλασσοπούλι


Αν το περιστέρι αρχίζει να τρώει την τροφή του: ταυτόχρονα με το θαλασσοπούλι και πιο γρήγορα από αυτό, ταυτόχρονα με το θαλασσοπούλι και πιο αργά από αυτό..., τί θα κάνει και γιατί η ζυγαριά;        θα γείρει αριστερά, θα γείρει δεξιά...