Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Β΄ Γυμνασίου: ο Ατσίδας


Στην κινηματογραφική ταινία “ο Ατσίδας” ο πελάτης Αλέκος, ο αξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος, παραγγέλνει μια πορτοκαλάδα στο σερβιτόρο Θρασύβουλα, τον αξέχαστο Θανάση Βέγγο.
Τί το παράξενο θα συνέβαινε, αν, μόλις ο Θρασύβουλας ήταν έτοιμος να επιστρέψει με την παραγγελία, χανόταν ξαφνικά η τριβή...

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Όλες οι περιπτώσεις υπολογισμού χρόνου στις ταλαντώσεις

Να βρεθεί ο χρόνος (το χρονικό διάστημα) από τη στιγμή που σώμα, που πραγματοποιεί ταλάντωση μεταξύ ακραίων θέσεων Γ και Β, βρίσκεται στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 2 επιστρέφοντας προς αυτήν.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Πτυχιακή Εργασία (Θέμα): Μέτρηση της σταθεράς του νόμου Stefan-Boltzmann

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η κατασκευή συσκευής προς μέτρησιν της σταθεράς σ του νόμου του Boltzmann.         Εις το πειραματικόν μέρος, μετά την περιγραφήν της εις το εργαστήριον Φυσικής κατασκευασθείσης συσκευής, εκτίθενται αι δι αυτής ληφθείσαι μετρήσεις και καμπύλαι και ο επί τη βάσει των τελευταίων γενόμενος υπολογισμός της σταθεράς σ, δια το μέλαν σώμα.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή


Το κιβώτιο δέχεται τις παρακάτω δυνάμεις: α. το βάρος του w από τη Γη, κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω, β. τη δύναμη F από το νήμα..., δ. την τριβή Τ από το δάπεδο, οριζόντια με φορά προς τα αριστερά.
(στην πραγματικότητα το σώμα δέχεται από το δάπεδο μία, μόνο, δύναμη που είναι πλάγια και, για διευκόλυνση, αναλύεται στην τριβή και την κάθετη αντίδραση)

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Α΄ Γυμνασίου: εννέα κέρματα

Διαθέτουμε μια ζυγαριά με ίσους βραχίονες (χωρίς σταθμά) και εννέα κέρματα απόλυτα ίδια εξωτερικά.
Γνωρίζουμε ότι ένα από τα κέρματα είναι κάλπικο δηλαδή η μάζα του είναι διαφορετική από τη μάζα των υπολοίπων (μεγαλύτερη ή μικρότερη, όμως, δεν το γνωρίζουμε).
Πώς θα βρούμε το κάλπικο κέρμα αν...