Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Ηλεκτρεγερτική δύναμη σε κυκλικό πλαίσιο


Κάποια χρονική στιγμή δημιουργείται στο εσωτερικό του πλαισίου ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η μαγνητική επαγωγή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=μt, όπου μ σταθερά. 
Να βρεθούν και να παρασταθούν γραφικά σε συνάρτηση με τον χρόνο...

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Β΄ Γυμνασίου: ο Ατσίδας


Τί το παράξενο θα συνέβαινε, αν, όταν ο Θρασύβουλας εκτελούσε την παραγγελία του Αλέκου, χανόταν ξαφνικά η τριβή:
α. ανάμεσα στο ποτήρι και στα δάχτυλα του Θρασύβουλα;
β. ανάμεσα στο μπουκάλι της πορτοκαλάδας και το δίσκο;
γ. ανάμεσα στο δίσκο και την παλάμη του Θρασύβουλα;
δ. ανάμεσα στα παπούτσια του Θρασύβουλα και τον δρόμο;

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Α΄ Γυμνασίου: εννέα κέρματα


Διαθέτουμε μια ζυγαριά με ίσους βραχίονες (χωρίς σταθμά) και εννέα κέρματα απόλυτα ίδια εξωτερικά. Γνωρίζουμε ότι ένα από τα κέρματα είναι κάλπικο. Πώς θα βρούμε το κάλπικο κέρμα αν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε τη ζυγαριά για τρεις, το πολύ, ζυγίσεις;


Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Ροπή αδράνειας “σύνθετων” και “λειψών” στερεών

Η ροπή αδράνειας του στερεού μπορεί να γραφεί: Ι=ΙΚ+ΙΜ
και επομένως μπορούμε να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας ενός “σύνθετου” στερεού, αν γνωρίζουμε τη ροπή αδράνειας των επιμέρους στερεών, από τα οποία θεωρητικά προκύπτει με συγκόλληση, όπως και τη ροπή αδράνειας ενός “λειψού” στερεού, αν γνωρίζουμε τη ροπή αδράνειας του αρχικού στερεού, καθώς και του τμήματός του, που θεωρητικά έχει αφαιρεθεί...


Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Α΄ Γυμνασίου: η ζάχαρη


Διαθέτουμε μια ζυγαριά με ίσους βραχίονες, ένα βαράκι μάζας 9g, ένα 3g και ένα 1g και μια σακούλα με ζάχαρη.
Πώς θα ξεχωρίσουμε μια ποσότητα ζάχαρης μάζας:
α. 13g, β. 12g, γ. 11g,     δ. 10g, ε. 9g, ζ. 8gστ. 7g, η. 6g, θ. 5g, ι. 4g, ια. 3g, ιβ. 2g, ιγ. 1g;


Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση λαμπτήρων


Δύο λαμπτήρες συνδέονται: Α. σε σειρά Β. σε παραλληλία
1. Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σύστημά τους με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε έναν από αυτούς, πώς διαπιστώνουμε αυτή τη σχέση και πώς την ερμηνεύουμε;
2. Ποια σχέση συνδέει την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του συστήματός τους με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα κάθε ενός από αυτούς, πώς διαπιστώνουμε αυτή τη σχέση και πώς την ερμηνεύουμε;


Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: πίεση


Να βρεθούν:
α. το μέτρο F της δύναμης
β. τα μήκη a και b των πλευρών του παραλληλογράμμου
γ. το εμβαδόν Α της επιφάνειας του παραλληλογράμμου
δ. η πίεση P που ασκείται στην επιφάνεια του παραλληλογράμμου

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

Κριτική του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης: νόμοι των αερίων


διότι
λάθη κάνει όποιος δρα,
γι’ αυτό
έχει και την κατανόησή μας,
επειδή δρα δηλαδή...
όποιος δε δρα
βέβαια και δεν κάνει λάθη,
αλλά ...
...δεν κάνει και τίποτα !

Ομαλά επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση


Η “Υψηλή γέφυρα Σερβίων”, μια από τις μεγαλύτερες των Βαλκανίων, βρίσκεται στο νομό Κοζάνης (πάνω από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου που δημιουργήθηκε με φράγμα στον ποταμό Αλιάκμονα), κοντά στην πόλη των Σερβίων, την οποία και συνδέει με το εξαιρετικής θέας χωριό Νεράιδα.
Κάποια χρονική στιγμή ένα αυτοκίνητο ξεκινάει από το ένα άκρο της γέφυρας και κινείται προς το άλλο με γραμμική επιτάχυνση...