Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: άνωση-αρχή του Αρχιμήδη


Εκτέλεση του πειράματος
  1. πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα και μετράμε το βάρος Β της συσκευής της άνωσης
  2. ασκούμε μικρή, προς τα πάνω, δύναμη στον κύλινδρο της συσκευής και παρατηρούμε την ένδειξη του δυναμομέτρου
  3. ρίχνουμε μια ποσότητα νερού από το ποτήρι (στην οποία έχουμε προσθέσει μικρή ποσότητα δείκτη)  στον ογκομετρικό κύλινδρο και μετράμε τον όγκο V του νερού
4. τοποθετούμε τον ογκομετρικό κύλινδρο στην ίδια κατακόρυφο με το δυναμόμετρο, βυθίζουμε τον κύλινδρο της συσκευής μέσα στο νερό και μετράμε το φαινόμενο βάρος...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου