Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Λυκείου: υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας


πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
μετράμε το μήκος του εκκρεμούς και υπολογίζουμε την τετραγωνική του  ρίζα
θέτουμε το εκκρεμές σε ταλάντωση, μετράμε τον χρόνο δέκα πλήρων αιωρήσεων και υπολογίζουμε την τιμή της περιόδου
επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη εργασία για διάφορα μήκη του εκκρεμούς
σχεδιάζουμε το διάγραμμα Τ=f(√L), βρίσκουμε την κλίση λ της ευθείας που προκύπτει και από εκεί υπολογίζουμε την τιμή της επιτάχυνσης g της βαρύτητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου